מעצבי משקל

לדמיין את עצמך מחר בבוקר, מול המראה, כשהמלים הבאות יוצאות לך מהפה – ״הצלחתי!״